Welkom bij Soorten Leningen .net

Het zou geen kwaad kunnen om ons af en toe eens voor te stellen hoe de wereld eruit zou zien zonder de mogelijkheid om een krediet af te sluiten. Een krediet biedt ons immers de mogelijkheid om geld te lenen. Het geld dat wordt geleend kan dan vervolgens weer gebruikt worden om een bepaalde investering te doen die u een goede toekomst kan waarborgen. Dit geldt overigens niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Vroeger dacht men dat alle soorten leningen alleen maar kon worden afgesloten voor immense bedragen, maar vandaag de dag is dat niet meer het geval. Wanneer u er bijvoorbeeld op een zeker ogenblik achterkomt dat u aan het einde van de maand een bepaald bedrag tekort op uw rekening zult hebben kunt u hiervoor nu reeds een krediet afsluiten. Er wordt dan ook een groot onderscheid gemaakt tussen “normale” kredieten en kleine kredieten.

Hoeveel kan ik lenen?
De hoeveelheid soorten leningen zijn vandaag de dag dus niet meer wat het vroeger is geweest. Dat is overigens op verschillende vlakken zo. Niet alleen zijn er tegenwoordig veel meer soorten leningen op de markt terug te vinden, het is ook zo dat banken strenger zijn geworden in het toekennen van een krediet. Vroeger kon u bijvoorbeeld zeer eenvoudig tot 80 procent (of soms zelfs nog meer) van uw inkomen afbetalen aan kredieten. Wanneer u vandaag naar de bank zou gaan om een hypothecair krediet af te sluiten zal de bank allereerst een duidelijk beeld willen hebben van uw inkomsten. Van zodra u dit heeft aangeleverd zult u merken dat de bank in kwestie bijna altijd eist dat er een maandelijks bedrag van ongeveer 1000 euro overblijft. Dit wil zeggen dat u, wanneer u een inkomen heeft van 1600 euro, u eigenlijk slechts 600 euro ter beschikking heeft om een lening af te betalen. We zeggen u nu al dat, dat voor diverse soorten leningen, zoals een hypotheek, alles behalve veel is.

Waarschuwing!
Tot slot nog een belangrijke waarschuwing. Hoewel banken strenger zijn geworden in het toekennen van een krediet zijn ze niet de enige partij die de mogelijkheid heeft om een financiering te verstrekken. Naast banken zijn er bijvoorbeeld ook nog andere kredietverstrekkers die over de mogelijkheid beschikken om een krediet toe te kennen. Deze kredietverstrekkers hanteren compleet andere voorwaarden en voeren bijvoorbeeld ook geen toetsing uit bij het BKR. Daarnaast ligt de kostprijs van een krediet bij dergelijke kredietverstrekkers ook veelal hoger dan bij een gewone bank het geval is. Probeer vooraleer een krediet aan te vragen altijd eerst voor uzelf uit te maken of u het krediet in kwestie financieel wel aankunt. Bent u met andere woorden in staat om aan de maandelijkse afbetalingen te voldoen en kunt u het geleende bedrag tegen de einddatum van de kredietovereenkomst volledig afgelost hebben? Dit zijn stuk voor stuk belangrijke vragen die u zeker in overweging dient te nemen alvorens u een van de hiernaast genoemde soorten leningen af gaat sluiten.